fbpx Leidinggeven | ubeon
 

Leidinggeven

Verbeter de werking van jouw team

Leidinggeven

Bouwen aan teamrendement

Leer de rol en verantwoordelijkheid van elk teamlid te bepalen en de kwaliteiten van jezelf en jouw teamleden in te schatten. Verhoog zo de performantie en betrokkenheid van jouw team en bereik betere resultaten. 

Coachend leiding geven

Wanneer leidinggevenden coaching dagdagelijks inzetten creëren ze meer focus, meer moed en meer veerkracht. Ze helpen hun team (en zichzelf) om minder hard te werken en meer impact te genereren. 

Coachend en verbindend leidinggeven

Vind je het belangrijk je medewerkers te ondersteunen in een veranderende en veeleisende werkomgeving? Wil je mensen bijstaan om krachtig en duurzaam hun job uit te oefenen? 

Denken als een leider

Ontwikkel een leider-mindset. Leer o.a. gezonde grenzen op te bouwen, conflicten op te lossen en jezelf beter te kennen.

Emoties in je team - een blik achter de ratio

Je wil als teamleider/teamcoach grip krijgen op je team. Je wil beter omgaan met spanningen en negatieve groepsprocessen en ze ombuigen tot engagement, een fijne samenwerking, motivatie, eigenaarschap en resultaat.

Leiden van teams

Zet je mensen en teams in beweging naar gemeenschappelijke doelen!

Meetings met impact en resultaat

Meetings zijn DE methode om in teams & organisaties het engagement en de betrokkenheid aan te wakkeren, de inspraak te vergroten en de violen gelijk te stemmen.

Initiatie opstellen van een krachtig teamcharter

We kennen het allemaal, eens per jaar gebeurt het in elk team: er wordt een teamcharter opgesteld. Missie, visie en strategie... je kent het wel.

Groeien in vrouwelijk leiderschap

Zelfs vrouwen op leidinggevend niveau kunnen zichzelf ondermijnen met specifiek zelf-sabotagegedrag. Deze gewoontes en gedragingen ontwikkelen zich als reactie op ervaringen in het persoonlijke leven en op de werkplek. Wij bieden een interactieve workshop die je bewust laat worden over het gedrag dat succesvolle vrouwen – ook jou dus - in de weg staat bij hun pogingen om te professioneel te groeien. 

Zelfleiderschap

Coachen en participatief leiden

Leer krachtige technieken inzetten, hoe je mensen ertoe kan bewegen om opbouwende feedback aan elkaar te geven en zo de zelfsturing van het team verhogen.

Leidershap in de praktijk

Leiderschap heeft niets te maken met 'baasje' spelen, maar alles met het aansporen van intrinsieke motivatie bij mensen. Je ontwikkelt dit door inzicht en ervaring m.b.t. de menselijke psychologie en team-dynamiek. 

Verhoog je persoonlijke impact

Presenteer optimaal door inzicht te krijgen in jezelf. Hierdoor kan je gemakkelijker afstemmen op en verbinding maken met anderen en verhoog je je effectiviteit.

Zelfleiderschap

De hedendaagse drukte en zijn overvolle agenda's vergen een gericht denken en handelen om succesvol alle doelen en verwachtingen te kunnen invullen. Leer doelen te bereiken op een georganiseerde manier en met het oog op mentale rust. Je wordt manager van je eigen tijd.

Zelfsturende teams

Ben je teamleider en wil je meer uit jouw team halen? Wil je het ownership en de verantwoordelijkheid van jouw teamleden verhogen? Deze opleiding leert je pragmatische inzichten en methodes om teams zelfsturend in te richten.

Zelforganisatie of zelfsturing

Eigenlijk gaat het over 1 ding: hoe werk je gemotiveerd, geëngageerd en doelgericht samen?

People Management

People managemenet skills - Basis

In onze People Management opleidingen leggen we zeer veel nadruk op directe toepassingen van technieken op die situaties waar je als deelnemer zelf mee te maken krijgt.

People management skills Masterclass

Bouw verder op je People Management Skills en leer essentiële principes en technieken die je kan inzetten als leidinggevende, manager, coach of consultant. Deze opleiding is bedoeld voor wie mensen en organisatie op een duurzame en constructieve manier willen beïnvloeden en leiden.