fbpx Opvolging en overdracht bij familiebedrijven | ubeon
 

Opvolging en overdracht bij familiebedrijven

Opvolging en overdracht bij familiebedrijven
De opvolging regelen en de overdracht plannen zijn van cruciaal belang. Dit zowel voor jou als overdrager of overnemer, je familie en het familiebedrijf.

Waarom opvolging en overdracht regelen belangrijk is?

De opvolging regelen en de overdracht plannen zijn van cruciaal belang. Dit zowel voor jou als overdrager of overnemer, je familie en het familiebedrijf. Het zijn de meest belangrijke beslissingen in je loopbaan als ondernemer. Het is niet alleen één van de grootste financiële transacties in je leven. Ook heet voortbestaan van de onderneming hangt hier aan vast. Zelfs de familiale harmonie kan in het gedrang komen. Dat heb je andere familiale ondernemers ongetwijfeld al over horen getuigen?

Als overdrager wil je het familiebedrijf en je medewerkers in goede handen achterlaten. Bovendien wil je financiële zekerheid tijdens je pensioen. De beloning voor al je harde werk. Ja toch? En dan dreigt er nog het zwarte gat? Hoe ben je daar op voorbereid?

Als overnemer ga je een engagement van lange duur aan. Zowel financieel als tegenover je medewerkers, klanten en familie. En dit meestal tot je zelf de fakkel doorgeeft. Je wil dan ook goed voorbereid aan de start komen. Daarnaast wil je kunnen rekenen op de steun van de familie. Is het niet?

Als familie wil je een bekwame en gemotiveerde overnemer. Iemand die handelt in het belang van het bedrijf én de familie. De overnemer dient dan ook goed voorbereid te zijn. Het laatste wat je wil is dat de continuïteit van het familiebedrijf in het gedrang komt. Neen toch?

Kies voor zekerheid en continuïteit

Continuïteit, stabiliteit en zekerheid is was je omgeving verwacht. Tijdens de periode van overdracht kan dit een uitdaging vormen. De belangen zijn niet altijd gelijk. Ook al hebben alle betrokkenen oog voor het voortbestaan van het familiebedrijf. Foute keuzes kunnen de toekomst in het gedrag brengen.

Wanneer verschillende belangen op het spel staan, durven de emoties nogal eens hard oplopen in de familie. Dat is normaal. Maar de familiale harmonie mag je nooit in het gedrang laten komen door een meningsverschil of conflict.

Een externe partij is de ideale oplossing om de overdracht tijdig en professioneel voor te bereiden. Een adviseur familiebedrijven helpt hierbij om op afstand te kijken naar de situatie. Hij helpt je meer objectief de belangrijkste vraag beantwoorden: “Ben jij en de onderneming er klaar voor?” Met dit inzicht kan je als overdrager, overnemer en familie een onderbouwde beslissing nemen met oog voor de toekomst van de familiale onderneming.

Welke methodiek gebruiken voor het plannen van de overdracht?

Onze methodiek is gebaseerd op het boek van onze leermeesters Professor Johan Lambrechts en Meester Jozef Lievens: “Opvolging in het familiebedrijf: de vijf essentiële vragen.” Dit model heeft haar waarde reeds bewezen. Zij zorgt voor de best mogelijke aanpak. Het start vanuit de volgende vijf vragen:

  1. Waar wil je als familiale aandeelhouders naartoe met het familiebedrijf?
  2. Wie zal het familiebedrijf leiden?
  3. Hoe wil je het familiebedrijf besturen?
  4. In welke rol wil je met de familie actief zijn in het bedrijf?
  5. Hoe wil je de eigendom structureren?

Stappenplan traject opvolging en overdracht

Na een intake gesprekken wordt een opstartvergadering ingepland met jouw familie. Tijdens dit moment lichten we onze aanpak toe en leggen we afspraken vast.

In een eerste fase doen we een beperkte audit van de situatie. We doen dit aan de hand van individuele interviews met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. Daarnaast evalueren we met onze quickscan de fundamenten van je onderneming. Op die manier bieden we zicht op de uitdagingen van de onderneming en de aantrekkelijkheid van je onderneming voor potentiële overnemers.

C.G. TOTEM methodiek trajectbegeleiding bij regelen opvolging en overdracht van familiebedrijven

Op basis van alle inputs presenteren wij onze observaties, de mogelijke opties en de te ondernemen acties voor jullie familiebedrijf. Daarnaast geven wij ook een aantal algemene aanbevelingen mee. Deze houden rekening met de specifieke situatie van jullie onderneming. Vervolgens kunnen jullie rekenen op onze ondersteuning voor de uitwerking van een actieplan.

Desgewenst blijven wij ter beschikking voor opvolging van de implementatie van de gekozen acties. Dit kan op verschillende manieren.

Een familiebedrijf is een systeem

Doorheen het traject houden wij er rekening mee dat je familiebedrijf werkt als een systeem. Wanneer er iets wijzigt in één van de subsystemen (bedrijf, familie, individu), wijzigt het ganse systeem. Elementen welke altijd in de kijker komen voor elke subsysteem zijn visie, doelen, rollen en noden. Opvolging en overdracht is meer dan je sleutels afgeven en de waardering van het bedrijf. Er komt meer bij kijken dan je denkt.

Opvolging en overdracht regelen rekening houdende met de noden en belangen van bedrijf, familie en individue

Voordelen voor je onderneming

Met onze trajectbegeleiding krijg je in beperkte tijd (4 à 6 weken) zicht op welke uitdagingen belangrijk zijn om rekening mee te houden tijdens het overdrachtsproces. Je krijgt een objectief zicht op de aantrekkelijkheid van je onderneming voor de opvolgers of andere overnemers. Je zal weten hoe je de fundamenten van je onderneming verder kunt versterken. Daarnaast krijg je ook beter zicht op de noden en doelen van je familie. Op die manier kan je de opvolging en de overdracht in het familiebedrijf beter voorbereiden. Je werkt de continuïteit van de onderneming in de hand. Dit zorgt voor gemoedsrust binnen je bedrijf en gemoedelijkheid binnen de familie.

Wat is de prijs voor een coaching en adviestraject?

Met ons professioneel coaching en adviestraject investeren we 12 uur tijd in jou en je onderneming. Dit is inclusief gebruik van onze quickscan, een actieplan met strategische adviezen en een opvolgingsgesprek. Hiermee kan je zelf verder aan de slag. Het traject loopt over enkele weken tot maximaal enkele maanden. Het kan aangevat worden op het moment dat jij wenst.

Wie kiest voor het platina coaching en adviestraject van €2.150 ruilt de quickscan om ten voordele van de uitgebreide combo scan maturiteit onderneming en scan familiale governance en overdracht. In plaats van informatie-inzameling zetten we die in voor advies en coaching omtrent hoe de overdracht aan te pakken. Dit traject is sterk aan te raden waar de voorkeur sterk uitgaat naar familiale overdracht.

Het is eveneens mogelijk om in te stappen met meerdere zaakvoerders, vennoten of familieleden. Per extra deelnemer of koppel betaal je telkens €400 extra.

Tijdstip onthaal
Tijdstip aanvang
Tijdstip einde
Duur (uren)
12u.
Programma type
Organisaties

Opleidingen en advies van ubeon kunnen gesubsidieerd worden met de KMO Portefeuille.
Voor alle voorwaarden, zie Vlaio.be

KMO Portefeuille