fbpx Faciliteren | ubeon
 

Faciliteren

Faciliteren
Wij faciliteren de samenwerking tussen mensen, teams en bedrijven zodat ze samen kunnen cocreëren en innoveren.

Samenwerking als hefboom

Bedrijven die groeien, innoveren of veranderen lopen tegen een aantal limieten aan: financiële mogelijkheden, concurrentie, beperkte tijd en mensen. Samenwerking is een belangrijke sleutel om deze limieten te overstijgen.

Dankzij onze beproefde team-coaching technieken kan je ervoor zorgen dat jouw mensen en teams zich scharen onder dezelfde visie en hun tijd en talenten inzetten om samen te werken naar gemeenschappelijke doelstellingen.

Als facilitators van deze groepsprocessen putten we uit onze rijk gevulde toolbox om duurzame samenwerking op te bouwen op alle niveaus: tussen mensen, teams en bedrijven onderling.

We beginnen bij het begin; de mens

Wanneer je grote veranderingen, vernieuwingen en/of verbeteringen in je organisatie, processen of aanbod wil aanbrengen is het goed om de mens centraal te zetten, die hierin een sleutelrol zal vervullen.

Een goede voorbereiding bestaat uit een doorlichting van de heersende ‘cultuur’ of ‘mindset’ van je organisatie, team en van je mensen. Zo krijg je inzicht in de beperkingen én mogelijkheden van je organisatie, je team en je mensen. Onze toolbox omvat diverse populaire instrumenten waarmee we samen met de betrokkenen zien welke voorwaarden vervuld of nodig zijn om een duurzame samenwerking op te bouwen.

We zorgen voor verbinding en betrokkenheid

Elke verandering begint bij mensen. Door hen erg vroeg in het veranderproces te betrekken krijgen we commitment en engagement. Hiervoor maken we gebruik van ‘Large Scale Intervention’ technieken. Die zorgen voor een context waarbij alle betrokkenen een wezenlijke inbreng kunnen doen in het veranderproces. Zo helpen we je draavlak creëren voor innovatie, verandering en samenwerking.

Zelfsturing als uitkomst

Wie wil er nu geen teamleden die betrokken zijn, zichzelf overstijgen en zich engageren tot de realisatie van een gemeenschappelijke visie en meebouwen aan een gezonde teamgeest en bedrijfscultuur? Door onze werkvormen voor team-coaching en samenwerking doelgericht in te zetten gaan mensen in hoge mate zelfsturend kunnen werken. Dit is geen noodzakelijke doelstelling, maar wel één van de uitkomsten van onze CoCreate aanpak.

Zo bouwen we performante teams met leden die zichzelf en anderen op een frisse manier kunnen bekijken en gezamenlijk eigenaarschap opnemen.

Naar een wendbare cultuur

Onze systemische aanpak houdt rekening met de samenhang tussen organisatiestructuren, processen, teams en mensen. We dragen zorg voor verreikende en duurzame effecten, die ook lang na onze interventies borg staan voor een diepgaande verankering bij je mensen. Door je hen vroeg te betrekken kunnen we iedereen mee aan boord heisen. Zo krijgen we in plaats van een starre structuur krijg een wendbare cultuur. Dat kan hét verschil maken in een wereld die steeds sneller verandert.